Współpraca i nowa świadomość

Współpraca i nowa świadomość

Dzień dobry, Gdyby postawić hipotezę, że wszyscy ludzie nie wyłączając nas, tu w Polsce jesteśmy ze sobą połączeni, czy wzrosło by nasze wzajemne zaufanie? Tak potrzebne, by nie tylko inicjować, ale długo...